T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Dilovası Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Dilovası Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikası

Güncelleme Tarihi: 18/05/2018

VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

1.VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ AMACI:

 

Kurumsal hizmet sürecinde, kaliteyi bir bütün olarak ele alarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kurumsal her unsuru içine alan politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmek, bunları yazılı dokümanlara dönüştürmek, kurumsal değerlendirme ve denetimi yazılanlara göre gerçekleştirmek, ilk defada, zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya olabilecek hataların tespitini ve bir daha tekrarlanmasını önlemek, hasta beklenti ve istekleri ile uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak, hastalarımıza Sağlıkta Kalite Standartları ve bakanlığımızın yayınladığı uygulama rehberleri doğrultusunda yeterli düzeyde güvence ve hizmet vermek için yürütülen tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.

 

2.VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KAPSAMI:

Dilovası Devlet Hastanesi Kalite Yönetim ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sisteminin tüm basamaklarını kapsar.

 

3. VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SORUMLULARI:

Hastanemiz Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasından başta Kalite Yönetim Birimi, Kalite Yönetim Birim Sorumluları olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.